Дом за стари хора София

Домовете за стари хора у нас приютяват 5000 българи

Дом за стари хора Валис - София Стара Загора

Домовете за стари хора у нас приютяват 5000 българи. Макар че за тези социални институции не се говори много, не означава, че те не съществуват. Напротив, оказва се, че дори има чакащи за настаняване в тях. По данни на Агенцията за социално подпомагане (АСП) 1449 души към 31 юли тази година чакат ред за старческите домове. В страната работят 81 дома с капацитет 5 563 места. В момента там са настанени 5 322 души.

 

Повечето от възрастните хора желаят да бъдат настанени в домове в по-големите градове, поради което в тези в по-малките населени места остават непопълнени бройки. Най-много чакащи за настаняване има във Велико Търново, Добрич, Сливен, Ямбол, Пловдив и Русе. В София има три дома, които функционират при пълен капацитет от 660 места. За настаняване в тях чакат 200 възрастни хора от цялата страна.

На фона на големия брой от чакащи да бъдат настанени в домове възрастни хора, от Агенцията отчитат, че техният брой в годините намалява. Това се обяснява с реформирането на системата за социални услуги и развитието на подкрепящи услуги в домашна среда, допълва БТА.

За да се настани възрастният човек в дом, трябва да е навършил възраст за придобиване право на пенсия, подобно право имат и пенсионери с определен процент трудоспособност, установен с експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК. За ползваните социални услуги в домовете за стари хора се заплаща такса, която е 70 на сто от дохода на възрастните или такса в размер на действителните месечни разходи, съгласно Тарифа за таксите за социалните услуги, финансирани от републиканския бюджет.

В месечните разходи влизат парите за храна, чаршафи и облекло, перилни и хигиенни материали, разходи за разнасяне на храната, както и съответната част от общите разходи за електрическа и топлинна енергия, вода, канализация и битови отпадъци, намалени с даренията и завещанията от местни и чуждестранни физически и юридически лица.

По-ниска е таксата за ветераните от войните. Те плащат 30 на сто от пенсията си или от сбора от пенсиите им без добавките, изплащани към тях. От бюджета на общината по единните разходни стандарти за финансиране на делегираните от държавата дейности се заплаща останалата част от разходите.

Годишната издръжка за настоящата година за един човек в домовете за стари хора е 6 145 лв. Таксата през 2013 година се е увеличила от 5 369 лева на 5 906 лева. В частните домове таксата се договаря в зависимост от предоставяните услуги.

Източник

Leave a Reply

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>